måndag 20 april 2009

Idag har jag haft mitt första utvecklingssamtal som förskollärare.
Jag var lite nervös och jag hade förberett mig mycket väl.
Utvecklingssamtalet handlar om ett barn som behöver extra stöd framförallt i språket.
Ett svårtsamtal som blev så bra.
Föräldrarna och jag hade precis samma åsikter och jobbar åt samma håll.
Jag fick mycket positiv feedback från föräldrarna i min roll som förskollärare.
Känns otroligt kul och det är en kick för självförtroendet!
Nu vet jag att jag jobbar på rätt sätt och att jag har föräldra bakom mig.
Känns rätt bra att vara pedagog och att få ett så stort ansvar att hjälpa ett barn att finna sitt språk!

2 kommentarer: